Yêu cầu Eximbank đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ông Phạm Trung Cang

Sản phẩm

Ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước đã có

thông báo yêu cầu Eximbank tiến hành đại hội đồng cổ đông để thực hiện

thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Trung Cang

sau khi đơn từ nhiệm của ông này được HĐQT Eximbank chấp nhận.

Theo Ngân hàng nhà nước, việc này để đảm bảo đúng với điều lệ của

Eximbank. Về thành phần HĐQT sau khi miễn nhiệm chức danh đối với ông

Phạm Trung Cang, HĐQT đương nhiệm của Eximbank vẫn đảm bảo đủ cơ cấu,

với 8 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập và 6 thành viên không

điều hành, những người có liên quan trong HĐQT không vượt quá 1/3 tổng

số thành viên.

Trước đó, ông Phạm Trung Cang đã viết đơn

từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank, vì lý do cá nhân, và được

HĐQT ngân hàng này chấp thuận. Cùng ngày, ông Cang cũng viết đơn từ

nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng.

Ngày 27/9, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT – Bộ Công an, ông Cang cùng

với các ông Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT ACB), Lê Vũ Kỳ và Trịnh

Kim Quang (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB) đã bị khởi tố với tội danh “Cố

ý làm trái…”.

Cụ thể, trong thời gianđảm nhận vị trí lãnh đạo tại ACB, các ông này

đã ra chủ trương để ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền VND và USD vào

29 ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất do Ngân hàng nhà

nước quy định.

Trước khi từ nhiệm khỏi Eximbank, ông Phạm Trung Cang là đại diện

nhóm quyền lợi của ACB tại Eximbank. Bản thân ông Cang cũng có cổ phần

tại Eximbank.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.