Vàng miếng phi SJC được phép mua bán

Sản phẩm

Trước tình trạng một

số cửa hàng kinh doanh vàng ép giá khiến vàng miếng không mang thương

hiệu SJC (phi SJC) giảm thanh khoản, khó giao dịch, ông Nguyễn Quang

Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước, khẳng định: Tất

cả các loại vàng miếng phi SJC được sản xuất trước đây vẫn được mua bán,

trao đổi tại các đơn vị kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Ông

Huy cũng cho biết, SJC là thương hiệu được chọn để phát triển thành

thương hiệu vàng miếng quốc gia với ưu thế chiếm tới 90% thị phần vàng

miếng tại Việt Nam.

Hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng của SJC sẽ

trực thuộc Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới. Việc có chuyển đổi

vàng miếng phi SJC sang thương hiệu SJC hay không là do lựa chọn của

người dân.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *