Văn hóa ‘lót tay, lại quả’ ở doanh nghiệp

Sản phẩm

– 40% ý kiến cho biết, khoản chi phí không chính thức chiếm khoảng 1%

trong tổng số chi phí hằng năm của doanh nghiệp.

– 13% doanh nghiệp cho

rằng khoản này chiếm tới hơn 5%.

Trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

– 39,9% doanh nghiệp tin rằng phải có mối quan hệ quen biết mới

được giao đất, cấp đất.

– Hơn 18% cho biết họ được cán bộ giải quyết gợi ý

đưa phong bì khi làm các thủ tục trong lĩnh vực này.

– 83% gửi quà biếu

là tiền.

Để tiếp cận được đồng vốn:

– Hơn 60% doanh nghiệp cho rằng phải có mối quan hệ với ngân hàng hoặc cán

bộ tín dụng.

– Gần 50% khẳng định, phải có tiền bồi dưỡng cán bộ tín dụng

thì mới được vay vốn.

Trong mối quan hệ giữa cán bộ doanh nghiệp với nhà

nước:

– 67% ý kiến cho rằng, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

– 63%

quan điểm nhận định, việc các doanh nghiệp gửi quà, phong bì bày tỏ lòng

cảm ơn với cán bộ là thông lệ chung.

Theo

Hoàng Lan

Vnexcpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *