Trao chứng chỉ VTOS cho 142 đào tạo viên du lịch

Thế giới đó đây

Số đào tạo viên này vừa kết thúc khóa học nghiệp vụ lễ tân, buồng, nhà hàng, đại lý lữ hành, an ninh khách sạn, chế biến món ăn Âu, kỹ thuật làm bánh Âu do các chuyên gia trong và ngoài nước giảng dạy theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch VN (VTOS). Mục đích của dự án là đào tạo các đào tạo viên để trở về đơn vị, tiếp tục giảng dạy đồng nghiệp theo tiêu chuẩn VTOS thống nhất trong ngành du lịch VN do ban quản lý dự án xây dựng.

Từ năm 2005 đến nay, dự án đã đào tạo theo tiêu chuẩn VTOS cho gần 600 đào tạo viên ngành du lịch trên toàn quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.