Tín dụng nền kinh tế ước tăng 2,35%

Sản phẩm

Theo

thông tin từ cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9 chiều 27/9, tính

đến ngày 31/8/2012, tổng phương tiện thanh toán (M2) ước tăng 10,37%, so

với 31/12/2011. Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín

dụng ước tăng 11,23%.

Trong khi đó, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đến 20/9 ước tăng

2,35% so với ngày 31/12/2011. Như vậy, chỉ riêng trong tháng 9, tín dụng

ước tăng thêm gần 1%.

Thông tin tại cuộc họp báo cũng cho biết, cán cân thanh toán quốc tế 9

tháng ước thặng dư khoảng 8 tỷ USD, là điều kiện quan trọng để tăng dự

trữ ngoại trệ cả nước.

Theo đánh giá của các thành viên Chính phủ tại cuộc họp phiên thường

kỳ tháng 9, thời gian qua, chính sách tiền tệ, tín dụng được điều hành

một cách chặt chẽ, linh hoạt, kết hợp hài hoà với chính sách tài khoá,

góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Lãi suất cho vay đã giảm nhanh với tổng mức giảm từ 5-8%/năm.

Lãi suất cho vay đã giảm nhanh với tổng mức giảm từ 5-8%/năm, phù hợp

với diễn biến lạm phát, kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ. Cơ cấu tín

dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh

vực ưu tiên; giảm dần tỷ trọng dư nợ đối với các lĩnh vực không khuyến

khích.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 18,9%

so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 6,6% so với cùng

kỳ năm trước. Xuất siêu 9 tháng đầu năm bằng 0,04% tổng kim ngạch xuất

khẩu. Như vậy, xuất khẩu tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng trong khi nhập

khẩu giảm mạnh và có xuất siêu 9 tháng đầu năm.

Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế

giới và trong nước còn nhiều khó khăn, nhu cầu nhập khẩu của nhiều thị

trường giảm. Việc giảm mạnh tốc độ tăng nhập khẩu và có xuất siêu cũng

góp phần cân đối ngoại tệ, ổn định tỷ giá và tăng dự trữ ngoại tệ của

Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.