Thanh tra nhiều sai phạm tại PetroVietnam

Sản phẩm

Ông Ngô Văn Khánh: “Sẽ xử lý nghiêm túc cá nhân liên quan tới sai phạm ở PVN”.

Kết quả thanh tra chỉ rõ:

– Tới tháng

12/2010, tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính ra ngoài công ty mẹ là

hơn 114.000 tỷ đồng trong đó có đầu tư vào các lĩnh vực như bất động

sản, bảo hiểm, tài chính, điện, năng lượng, phân bón, xây dựng… nhưng tỷ suất lợi nhuận rất thấp.

– Đơn vị này đã dùng khoản tiền hơn 11,8 tỷ đồng được sử dụng từ Quỹ nghiên cứu khoa

học và đào tạo để xây dựng trường THPT Đất Mũi.

– PVN đã tự ứng hơn 622 tỷ đồng cho các

tỉnh Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hậu Giang để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khi không

có chỉ đạo của Thủ tướng.

– PVN cũng đã sử dụng hơn 97 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát

triển cho các địa phương để xây dựng các công trình không phải là công

trình dầu khí.

Theo

Nguyễn Hưng

Vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *