Tăng đầu tư cho hạ tầng Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Thế giới đó đây

* Lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý để tỉnh Phú Thọ được chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước để tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm và việc đóng góp nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di tích trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao – Du lịch chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan triển khai nghiên cứu và lập hồ sơ “Di tích lịch sử Đền Hùng và Di tích khảo cổ học đồng thau sắt sớm ở Phú Thọ”, trình Chính phủ xem xét, quyết định về việc đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *