Yêu cầu Eximbank đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ông Phạm Trung Cang

Ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo yêu cầu Eximbank tiến hành đại hội đồng cổ đông để thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Trung Cang sau khi đơn từ nhiệm của ông này được HĐQT Eximbank chấp nhận. Theo Ngân hàng […]

Continue Reading

Ban quản trị Masan sẽ nhận thù lao… 0 đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 tổ chức ngày 27/4 vừa qua. Tất cả các nội dung HĐQT trình ĐHCĐ đã được cổ đông thông qua. Như vây, năm 2012, Masan tiếp tục không chia cổ tức. Khoản lợi nhuận chưa phân phối […]

Continue Reading