Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/3

Sản phẩm

*TPH:

HĐQT CTCP In sách giáo khoa (TPH) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2011. Cụ thể, TPH dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt 5%, thời gian thanh toán cổ tức trong tháng 5/2012. HĐQT cũng thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012, thời gian dự kiến ngày 11/4, tại trụ sở của Công ty, tổ 60 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

*TBX:

Ông Hoàng Quốc Tùng, cổ đông lớn của CTCP Xi măng Thái Bình (TBX) đăng ký lướt sóng 60.000 cổ phiếu TBX. Thời gian đăng ký giao dịch dự kiến từ ngày 8/3 đến ngày 4/5. Hiện, ông Tùng nắm giữ 150.000 cổ phiếu TBX (9,93%).

*LM8:

Nghị quyết HĐQT CTCP Lilama 18 (LM8 – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2012 và cả năm 2012. Theo đó, trong quý I, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 258,774 tỷ đồng, cả năm là 638,57 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý I là 12,403 tỷ đồng, cả năm là 30,4 tỷ đồng.

*MSN:

Ông Hồ Hùng Anh, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Ma San (MSN – sàn HOSE), đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu MSN từ ngày 9/3 đến ngày 15/4. Hiện ông Hùng Anh đang sở hữu 19.768.269 cổ phiếu MSN. Phương thức giao dịch theo công bố là thỏa thuận.

*EFI:

CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS), cổ đông lớn của CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI – sàn HNX), đăng ký vừa mua, vừa bán 500.000 cổ phiếu EFI từ ngày 7/3 đến ngày 4/5. Hiện SHS đang nắm giữ 643.044 cổ phiếu EFI, tương đương 5,9% vốn điều lệ EFI.

*LBM:

Bà Trần Thị Linh, vợ ông Lê Cao Ân, Thành viên

Ban kiểm soát

CTCP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM), đăng ký bán toàn bộ 11.000 cổ phiếu LBM đang nắm giữ nhằm cân đối tài chính từ 12/3 đến 12/4.

*NNC:

PXP VietNam Fund Limited, cổ đông lớn CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC), đăng ký bán 176.000 cổ phiếu NNC để cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó giảm số lượng cổ phiếu NNC từ 591.740 cổ phiếu, tương đương 7,11%, xuống còn 415.740 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ 9/3 đến 5/5. Trước đó, từ 5/1 đến 2/3, PXP VietNam Fund Limited cũng đã đăng ký bán cùng lượng cổ phiếu nhưng không thành công.

*ALP:

HĐQT CTCP Alphanam (ALP) đã đồng ý để ông Đỗ Quang Phong thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty và chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Thu Hương rút khỏi Ban kiểm soát Công ty để giữ chức vụ Kế toán trưởng thay ông Phong kể từ ngày 1/3/2012. Việc bầu lại Ban kiểm soát sẽ được HĐQT trình

ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 dự kiến tổ chức vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới đây.

*TIC:

CTCP Đầu tư điện Tây nguyên (TIC) đã bị HOSE nhắc nhở về việc đặt mua cổ phiếu quỹ với khối lượng đặt mua vào các ngày 6/2 và ngày 8/2 không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

*VRC:

HOSE đã nhắc nhở ông Nguyễn Vân Chính, Phó Chủ tịch

HĐQT

CTCP Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu (VRC) đã bán 1.960 cổ phiếu VRC vào ngày 2/3 nhưng không công bố thông tin.

*SHI:

CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) đã bị HOSE nhắc nhở về việc đặt mua cổ phiếu quỹ từ ngày 9/2 đến ngày 13/2 với khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

*MPC:

HOSE đã nhắc nhở bà Lê Thị Thúy là em của ông Lê Văn Quang, Chủ tịch

HĐQT CTCP

Tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC) đã bán 13.800 cổ phiếu MPC vào ngày 6/2 nhưng không công bố thông tin.

*DIG:

Ông Lê Minh Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Tổng CTCP Đầu tư và phát triển xây dựng (DIG), đăng ký mua 300.000 cổ phiếu đồng thời bán 100.000 cổ phiếu DIG từ 9/3 đến 9/5, qua đó tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 75.904 cổ phiếu, tương đương 0,058%, lên thành 275.904 cổ phiếu, tương đương 0,21%.

*DLG:

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) cho biết, đến ngày 2/3/2012, Công ty đã chào bán được 13.333.300 cổ phiếu trong tổng số 18 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, với giá phát hành là 13.500 đồng/CP. Như vậy, DLG đã thu về được gần 180 tỷ đồng sau đợt chào bán này, chiếm 74,074% tổng đợt phát hành.

*JVC:

Từ 1/3 đến 2/3, Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt, cổ đông lớn CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC), đã bán 317.010 cổ phiếu JVC và không mua cổ phiếu nào trong tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký vừa mua vừa bán, qua đó giảm lượng cổ phiếu JVC từ 1.217.010 cổ phiếu, tương đương 3,8%, xuống còn 900.000 cổ phiếu.

*L10:

CTCP Lilama 10 (L10) đặt kế hoạch 910 tỷ đồng giá trị sản lượng năm 2012 trong đó phần đã thực hiện 2 tháng đầu năm đạt 107,7 tỷ đồng và ước thực hiện quý I đạt 170,6 tỷ đồng. Doanh thu kế hoạch năm 2012 của L10 là 725 tỷ đồng, riêng 2 tháng đầu năm 2012 đã thực hiện 96 tỷ đồng giá trị doanh thu, ước thực hiện quý I đạt 135,9 tỷ đồng.

Kế hoạch này sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 dự kiến tổ chức vào ngày 22/4 tới đây.

*SSC:

PXP VietNam Fund Limited, cổ đông lớn CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC), đăng ký bán 391.500 cổ phiếu SSC để cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó giảm số lượng cổ phiếu SSC từ 1.130.753 cổ phiếu, tương đương 7,64%, xuống còn 739.253 cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ 8/3 đến 8/5. Trước đó, từ 5/1 đến 5/3, PXP VietNam Fund Limited cũng đã đăng ký bán cùng lượng cổ phiếu nhưng không thành công.

*PTB:

Từ 30/12/2011 đến 29/2/2012, ông Lê Văn Thảo, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Phú Tài (PTB), chỉ mua được 17.060 cổ phiếu PTB trong tổng số 100.000 cổ phiếu đăng ký, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 884.027 cổ phiếu, tương đương 7,37%, lên thành 901.078 cổ phiếu, tương đương 7,51%.

*TTP:

CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến (TTP) cho biết, Công ty chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 theo quy định vì đang phải tập trung vào việc chỉ đạo triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm và giải quyết các công việc đột xuất phát sinh.

Ngày 23/2/2012, HOSE cũng đã chấp thuận cho TTP được gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012, nhưng phải tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2012.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các CTCP phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hàng năm trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

*MCV:

Hôm nay, HOSE đã có quyết định cảnh cáo trên toàn thị trường đối với CTCP Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng (MCV) do liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.

*GMC:

Từ 3/2 đến 2/3, ông Lâm Quang Thái, cổ đông lớn CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn (GMC) đã mua 131.960 cổ phiếu GMC và không bán cổ phiếu nào, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 834.820 cổ phiếu, tương đương 9,1%, lên 966.780 cổ phiếu, tương đương 10,9%.

*PHR:

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) cho biết, trong tháng 2, Công ty khai thác được 655,339 tấn mủ quy khô, đạt 3,36% kế hoạch năm. Giao bán trong tháng 3.803,678 tấn mủ thành phẩm. Doanh thu thành phẩm đạt 270,54 tỷ đồng. Lợi nhuận tháng 2 ước đạt 63 tỷ đồng.

Lũy kế hai tháng đầu năm, Công ty khai thác được 2.629,746 tấn, đạt 13,48% kế hoạch năm, tiêu thụ được 5.360,150 tấn thành phẩm với giá bán bình quân 71.077.194 đồng/tấn. Tổng doanh thu 2 tháng (cả mủ skim) đạt 384,45 tỷ đồng. Như vậy, sau tháng 2 đầu năm, lợi nhuận của PHR ước đạt 116 tỷ đồng, đạt 22,74% kế hoạch năm.

*SAV:

Ngày 12/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 và nhận cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% của CTCP Giao nhận vận tải và thương mại (VNL). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/3. Thời gian thanh toán cổ tức là ngày 3/4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 12/4 tại Nhà hàng Khách sạn Continental, số 132 – 134 Đồng Khởi, quận 1, Tp.HCM.

*SVI:

Ngày 12/3 là ngày giao dịch đầu tiên của 8.918.990 cổ phiếu SVI của CTCP Bao bì Biên Hòa (mã CK SVI – sàn HOSE), tương đương tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 89.189.900.000 đồng.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.700 đồng/CP, với biên độ dao động là +/-20%.

*TAG:

HĐQT CTCP Thế giới số Trần Anh (TAG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 2.536,7 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận sau thuế đạt 81,36 tỷ đồng. EPS dự kiến đạt 9.752 đồng. Cổ tức ở mức 20% có thể trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Công ty dự kiến cuối quý II/2012 sẽ chia cổ phiếu thưởng và niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 vào quý III/2012. HĐQT cũng thông qua kế hoạch chuyển sang niêm yết tại sàn HOSE vào quý III/2012.

Các nội dung trên sẽ được họp bàn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 dự kiến tổ chức vào ngày 10/4.

*TNT:

Ngày 2/3, ông Nguyễn Gia Long là Chủ tịch HĐQT, CTCP Tài nguyên (TNT), đã bán 941.010 cổ phiếu TNT, qua đó giảm số lượng cổ phiếu từ 2.257.620 cổ phiếu, tương đương 26,6%, xuống còn 1.316.610 cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo giải trình từ của TNT thì giao dịch thực hiện do đơn vị được ủy thác quản lý tự thực hiện mà chưa được sự đồng thuận của chủ tài khoản.

*SAM:

Từ 17/1 đến 1/3, ông Đỗ Văn Trắc, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và phát triển Sacom (SAM), đã mua xong 1 triệu cổ phiếu SAM đăng ký, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.020.914 cổ phiếu lên 2.020.914 cổ phiếu.

HOSE cũng đã nhắc nhở SAM về việc chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT.

*NBP:

Từ 30/12/2011 đến 29/2/2012, CTCP Cơ điện lạnh (REE), cổ đông lớn CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP), đã mua 381.700 cổ phiếu REE và không bán cổ phiếu nào, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.487.700 cổ phiếu, tương đương 19,34%, lên thành 2.869.400 cổ phiếu, tương đương 22,3%.

*PVE:

Ngày 28/2, Viet Nam Holding Limited, cổ đông lớn Tổng CTCP Tư vấn thiết kế dầu khí (PVE), đã mua 250.800 cổ phiếu PVE, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.370.800 cổ phiếu, tỷ lệ 7,62%, lên thành 1.621.600 cổ phiếu, tỷ lệ 9,01%.

*ITA:

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã thống nhất sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 34.198.590 cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành là 341,98 tỷ đồng theo mệnh giá. Nguồn phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010.

HĐQT đồng thời thông qua phương án phát hành cổ phiếu đợt 1 để thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian quy định 3 năm theo tỷ lệ là 5%. Tổng số cổ phiếu thưởng phát hành là 68.397.179 cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 683,97 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ công nhân viên, cá nhân và tổ chức đóng góp vì sự phát triển của Công ty. Tỷ lệ thưởng cổ phiếu là 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2010. Số lượng cổ phiếu phát hành là 1.999.624 cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành vào quý I/2012.

*HNX:

Thứ Năm, ngày 8/3/2012, 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đợt 17/2012 bổ sung vào đợt 6/2012, đợt 18/2012 bổ sung vào đợt 11/2012 và đợt 19/2012 bổ sung vào đợt 12/2012 do Kho bạc Nhà nước phát hànhsẽ được đấu thầu tại HNX. Trong đó, đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm (12/3/2012 – 2/2/2014) với lãi suất danh nghĩa là 11,59%/năm; 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm (27/3/2012 – 27/2/2015) với lãi suất danh nghĩa là 11,3%; 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm (27/3/2012 – 27/2/2017), lãi suất danh nghĩa là 11,35%.

Hình thức bán trái phiếu là bán cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá. Hình thức đấu thầu, đấu thầu cạnh tranh lãi suất. Lãi suất trúng thầu cao nhất được áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu. Tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn, tiền lãi thanh toán định kỳ hàng năm tương ứng vào các ngày 20/2, 27/2 và 27/2 từ năm 2013 đến năm đáo hạn. Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu. Thời hạn nộp phiếu dự thầu trước 14h00 ngày 8/3/2012.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *