Sẽ bỏ bảng giá đất theo năm

Sản phẩm

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết

giá đất đền bù cho người dân là giá sát thị trường. Thị trường luôn biến

động, nhưng quy định là địa phương mỗi năm điều chỉnh một lần.

Chính vì lý do nêu trên mà nhiều dự án bị chậm, không giải phóng mặt bằng được.

Chính phủ đang xây dựng một quy trình xây dựng bảng giá đất theo thị trường và sẽ không còn khái niệm năm nữa.

Bảng giá này sẽ bao gồm nhiều ô khác nhau và luôn luôn cập nhật tăng giảm theo thời giá. Nếu làm được như vậy sẽ giảm tâm lý kỳ vọng của người dân.

Theo Thanh Niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.