Quảng bá “Bốn quốc gia – Một điểm đến”

Thế giới đó đây

Bên cạnh các hoạt động hội chợ, mục tiêu trọng tâm trong hội chợ lần này là công tác quảng bá bốn quốc gia gồm: Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam như một điểm đến du lịch duy nhất. Liên kết tạo các sản phẩm du lịch chung cũng như phát triển thế mạnh du lịch mỗi nước trong Tiểu vùng sông Mekong.

Điểm nhấn trong hội chợ lần này là hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch bốn quốc gia do Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa – thể thao và du lịch TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Trung tâm Nghiên cứu đầu tư nước ngoài tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo bộ du lịch bốn quốc gia…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.