Phú Quốc: ngừng cho thuê đất rừng làm khu du lịch

Thế giới đó đây

Đề án này chưa có đánh giá tác động môi trường, qui hoạch chi tiết cũng như qui chuẩn xây dựng các công trình du lịch.

Đề án này được phê duyệt cuối năm 2007, cho thuê 36,3% đất rừng Phú Quốc trong thời hạn 50 năm và hiện đã cho thuê gần 1.300ha làm du lịch sinh thái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *