Ông Trương Gia Bình tái nhiệm Tổng giám đốc FPT

Sản phẩm

Đơn từ nhiệm của ông Trương Đình Anh được gửi tới sáng

26/9, với lý do là sự khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương

thức điều hành giữa ông và Hội đồng quản trị.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị FPT, ông Đình

Anh sẽ thôi chức Tổng giám đốc ngay từ ngày 26/9 và sẽ tiếp tục là thành

viên Hội đồng quản trị và Hội đồng sáng lập công ty mẹ.

Ở các công ty

thành viên như FPT Retail, FPT Telecom, FPT Online, ông Trương Đình Anh

vẫn là thành viên Hội đồng Quản trị và cố vấn cấp cao.

Ông Trương Gia Bình trở lại điều hành sau 3 năm định hướng FPT trên vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) FPT Trương Gia Bình

sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 26/9/2012 cho đến khi việc

ông Trương Gia Bình kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc được

Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT phê chuẩn, dự kiến diễn ra vào đầu

năm 2013.

FPT cho biết, sẽ tiếp tục quá trình tìm kiếm, phát triển ứng

viên cho vị trí tổng giám đốc trong tương lai.

Là một trong 13 sáng lập viên, ông Trương Gia Bình

trực tiếp điều hành công ty suốt 20 năm đầu. Dưới sự dẫn dắt của ông, từ

13 thành viên ban đầu, FPT đã trở thành tập đoàn công nghệ thông tin và

viễn thông hàng đầu Việt Nam, đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2008.

Tháng 4/2009 ông bàn giao chức vụ cho tổng giám đốc

thế hệ thứ hai và tập trung cho công việc quản trị, định hướng chiến

lược tập đoàn.

FPT khẳng định, việc ông Trương Gia Bình trở lại công

điều hành là nhằm đảm bảo tập đoàn tiếp tục phát triển ổn định và chuẩn

bị tốt hơn cho sự chuyển giao một thế hệ lãnh đạo trong thời gian tới.

Trước khi đi đến quyết định chính thức rút khỏi ghế Tổng giám đốc, ông Trương Đình Anh đã xin nghỉ phép 2 tháng và quay trở lại công việc hôm 17/9 vừa rồi.

Ông Trương Đình Anh là tổng giám đốc thế hệ thứ ba của tập đoàn, sau ông Trương Gia Bình và ông Nguyễn Thành Nam. Ông được bổ nhiệm từ tháng 3/2011 sau những thành tích ấn tượng tại Công ty Viễn thông

FPT (FPT Telecom), đưa công ty này từ chỗ là một trung tâm Internet với 4

nhân sự trở thành nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hàng đầu và là một

trong 3 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất tới sự phát triển Internet tại

Việt Nam.

Ông Trương Đình Anh lúc mới nhậm chức Tổng giám đốc FPT.

FPT chuyển giao chức vụ cho ông Trương Đình Anh khi bắt đầukế hoạch dài hơi với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 4 lần trong 4 năm, lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu trong Forbes Global 2000…

Hội đồng quản trị FPT khẳng định, sau khi ông Trương

Gia Bình quay lại làm Tổng giám đốc, tập đoàn tiếp tục theo đuổi chiến

lược One FPT, theo đó sẽ tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi

là Công nghệ Thông tin và Viễn thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.