Nhà nước giữ vai trò điều tiết giá điện

Sản phẩm

Quy định giá bán điện thực hiện theo cơ

chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước là phù hợp với chủ trương

chuyển đổi cơ chế quản lý, điều hành lĩnh vực điện lực theo cơ chế thị

trường.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô

thị (UDIC) Nguyễn Minh Quang (đoàn Hà Nội) cho rằng cần thiết có sự hỗ

trợ giá điện để giảm bớt khó khăn cho người dân.

Nhà nước nên hỗ trợ giá điện bằng

cách khác chứ không nên để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ thông

qua giá điện.

Thảo luận về quy hoạch

phát triển hệ thông điện, các đại biểu cũng nhất trí việc bỏ quy hoạch

điện cấp quận, huyện mà chỉ giữ quy hoạch cấp tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương.

Theo Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.