Nhà đầu tư yêu cầu DVD hoàn trả hơn 69 tỷ đồng

Sản phẩm

Số tiền mà nhà đầu tư yêu cầu DVD hoàn trả trên bao gồm: Nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu qua tài khoản lưu ký hơn 63,9 tỷ đồng; Nhà đầu tư chưa lưu ký nộp tiền trực tiếp tại DVD hơn 1 tỷ đồng và nhà đầu tư CBCNV nộp tiền trực tiếp tại DVD hơn 4,29 tỷ đồng.

Theo quy định tại Điều 22 Luật Chứng khoán, DVD phải hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã yêu cầu DVD phải lên phương án và kế hoạch cụ thể về việc hoàn trả tiền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư; trong đó ưu tiên các cổ đông nhỏ, cổ đông ngoài công ty và báo UBCKNN có ý kiến trước khi thực hiện, đồng thời chuyển tiền hoàn trả cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu DVD qua tài khoản lưu ký chứng khoán vào tài khoản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) trước ngày 18/12/2010.

Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, DVD vẫn chưa có phương án và kế hoạch cụ thể cũng như chưa chuyển tiền vào tài khoản của VSD để VSD thực hiện hoàn trả tiền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư.

UBCKNN cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh Điều tra yêu cầu DVD làm rõ các vấn đề có liên quan.

An Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *