Làm phim quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM

Thế giới đó đây

UBND TP cũng chỉ đạo Sở Du lịch một số vấn đề về xây dựng phim như chọn lọc những hình ảnh tiêu biểu, đặc trưng nhất về nhịp sống, con người TP.HCM thân thiện, cởi mở và năng động, sáng tạo. Sau khi xây dựng kịch bản, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung của bộ phim, lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, Sở Du lịch trình UBND TP thông qua trước khi chọn đạo diễn, đơn vị thực hiện các ý tưởng trên nhằm xây dựng bộ phim quảng bá về hình ảnh du lịch TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *