Hôm nay EVN bắt đầu mua bán điện giá cạnh tranh

Sản phẩm

Theo văn bản số 5742 ngày 29/6 của Bộ Công Thương,

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), có nhiệm vụ thông báo vận

hành thị trường phát điện cạnh tranh chính thức từ hôm nay.

Với cơ chế này, 29 nhà máy điện sẽ trực

tiếp nộp bản chào giá với Công ty Mua bán điện (EPTC) của Tập đoàn Điện

lực Việt Nam.

Cùng đó, 18 nhà máy điện khác tạm thời gián tiếp tham

gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Thị trường phát điện cạnh tranh là bước đầu trong lộ

trình phát triển thị trường điện tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa

cạnh tranh vào khâu phát điện, đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động vận

hành và định giá điện, thu hút đầu tư phát triển các nguồn điện mới.

Cũng trong hôm nay, giá điện bán lẻ cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh sẽ đồng loạt tăng với mức

tăng bình quân 5% lên 1.369 đồng.

Theo

Vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *