Eximbank đạt 2.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Sản phẩm

Chủ tịch HĐQT Eximbank, ông Lê Hùng Dũng, cho biết, kết thúc 8 tháng đầu

năm 2012, Eximbank đạt khoảng 2.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Được

biết, kế hoạch lợi nhuận trước thuế Eximbank xây dựng cho cả năm nay là

4.600 tỷ đồng, so với mức thực hiện của năm 2011 là hơn 4.100 tỷ đồng.

Theo ông Dũng, Ngân hàng sẽ cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề

ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.