Du khách Trung Quốc thích mua sắm

Thế giới đó đây

Theo nghiên cứu mới nhất của ACNielsen và TFWA (các tổ chức đứng đầu về nghiên cứu thương mại và thông tin về du lịch) với 1.500 người tiêu dùng từ Beijing, Shanghai và Guangzhuo đã có những chuyến du lịch ngoài nước từ nửa năm ngoái.

Khách du lịch của Shanghai chi tiêu cao nhất trong nhóm được khảo sát, với mức trung bình 1.78 USD cho việc chi tiêu ở Châu Âu.

Số khách du lịch Trung Quốc ra ngoài nước chiếm tới 29 triệu trong năm rồi, tăng hơn 43%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *