Doanh nghiệp du lịch tư nhân xóa “ăn tối – rối nước”

Thế giới đó đây

Buổi thử nghiệm gồm 10 (trong tổng số gần 20) tiết mục quan họ, chèo, cồng chiêng, tuồng, múa cung đình Huế… Dự kiến từ giữa tháng năm, Hương Việt được biểu diễn ba tối/tuần tại rạp hát Hồng Hà. Tại Hà Nội nhiều năm nay phổ biến thành ngữ “ăn tối – rối nước” (ăn tối xong, chỉ còn biết cho khách du lịch quốc tế xem múa rối nước) trong giới lữ hành vì quá thiếu điểm giải trí vào buổi tối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *