Đà Nẵng: trung tâm du lịch của miền Trung – Tây nguyên

Thế giới đó đây

Ngày lưu trú bình quân đạt 2,2 ngày và đến năm 2015 doanh thu du lịch đón 9,9% tổng giá trị dịch vụ thành phố. Số lượng phòng lưu trú đến năm 2015 là 16.900 phòng, trong đó phòng khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao là 9.600 phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.