Cho thuê 8.710ha rừng Phú Quốc làm du lịch

Thế giới đó đây

Theo đó, sẽ huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước cùng tham gia vào các dự án này.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, cho thuê rừng để du lịch sinh thái là góp phần thúc đẩy ngành du lịch trở thành ngành kinh tế chủ đạo của Phú Quốc và cũng hạn chế tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng trái phép, từng bước nâng cao chất lượng rừng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *