Chênh lệch thu nhập tại Việt Nam đang tăng

Sản phẩm

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tình trạng phân hóa giàu

nghèo tại Việt Nam đang chuyển dần từ mức tương đối bình đẳng (năm 2002)

sang mức chênh lệch thu nhập ngày càng tăng giữa các nhóm dân cư.

Năm 2011 cho biết, số hộ nghèo trên cả nước đã tăng lên 1

triệu hộ, tức tăng 50% sau khi mức chuẩn nghèo được điều chỉnh từ thu

nhập 200.000 đồng/người/tháng lên 400.000 đồng/người/tháng tại nông

thôn; từ 260.000đồng/người/tháng lên 500.000đồng/người/tháng tại khu vực

thành thị.

Số liệu năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội cho biết, thu

nhập bình quân đầu người ở thủ đô trên 1.850 đô la Mỹ, TPHCM khoảng

3.000 đô la Mỹ, Cần Thơ khoảng 2.350 đô la Mỹ.

Ngược lại, các tỉnh nghèo thì thu nhập rất thấp.

Năm 2011, thu nhập

bình quân đầu người của Nam Định đạt 19,2 triệu đồng/năm (khoảng 900 đô

la Mỹ), Bắc Kạn là 14,6 triệu đồng (khoảng hơn 700 đô la ), Quảng Ngãi

bình quân thu nhập chưa đến 9 triệu đồng/người/năm (hơn 400 đô la), Hà

Giang chưa đến 6 triệu đồng/năm (dưới 300 đô la).

Theo

Lan Nhi

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *