Bộ Tài chính: Việt Nam có quyền đánh thuế Google, Facebook

Sản phẩm

Google, Facebook né thuế tại Việt Nam

Những ngày gần đây, đang có nhiều luồng thông tin trái chiều xung quanh

việc liệu có đúng Google, Facebook đang né khoản thuế phải nộp cho các

giao dịch kinh doanh (điển hình như quảng cáo trực tuyến) phát sinh tại

ViệtNam hay không.

Trao đổi về vấn đề này với PV, ông Nguyễn Văn Phụng phân

tích: Chính sách thuế của Việt Nam đã quy định Chính phủ Việt Nam có

quyền đánh thuế mọi nguồn thu nhập phát sinh tại Việt Nam…

Như vậy, lấy ví dụ như hoạt động quảng cáo trực tuyến, thì Google,

Facebook phải nộp thuế trên dòng tiền thu được từ các giao dịch quảng

cáo trực tuyến phát sinh tại Việt Nam.

Sẽ bám theo doanh nghiệp đối tác của Google

Chưa thể “nắm tóc” Google, Facebook để thu thuế hoạt động kinh doanh có

thu nhập phát sinh tại Việt Nam, ông Phụng cho rằng cách thức hữu hiệu

nhất hiện nay để giảm bớt tình trạng thất thu thuế trong hoạt động này

là bám theo những doanh nghiệp Việt Nam đang là đối tác của Google.

Như đã đề cập ở trên, ngay cả Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần cũng đã đề

cập đến chuyện những doanh nghiệp trả tiền dịch vụ quảng cáo trên

Google phải thực hiện việc khấu trừ thuế cho khoản chi trả chi phí dịch

vụ quảng cáo cho Google.

Và trong luật quản lý thuế của Việt Nam cũng đã có quy định về trường

hợp các doanh nghiệp như đối tác của Google tại Việt Nam đều phải thực

hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu, đến khi thanh toán chi phí với Google thì

doanh nghiệp đối tác phải khấu trừ khoản thuế này, nếu không thì sẽ

đương nhiên phải nộp thuế thay Google.

Theo ictnews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.