Bianfishco hiện đang nợ hơn 1.300 tỷ đồng

Sản phẩm

Nhằm cơ cấu lại các khoản vay và tạo ra

nguồn tiền mặt sử dụng vào vốn lưu động để sản xuất kinh doanh Công ty

có hướng xử lý nợ bằng cách bán 49% cổ phần

Công ty sản xuất collagen với số tiền 70

tỷ đồng, chuyển giao cho Bộ Nông nghiệp Viện nghiên cứu thủy sản Bình

An trên vốn đầu tư 77 tỷ đồng, bán cây cảnh và các khoản khác 110 tỷ

đồng.

Ngoài việc thanh lý các tài sản để giảm nợ Ngân hàng và trả tiền cá nông dân, Bianfishco cũng đề nghị các Ngân hàng chuyển các khoản vay thành vốn góp cho Bianfishco và DATC sẽ đảm nhiệm vai trò chính trong điều hành và quản lý Công ty.

Theo

Phạm Tâm

Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *