10 việc làm kém hấp dẫn nhất tại Mỹ

Sản phẩm

Nhân viên truyền hình

Thù lao dự kiến năm 2012: 27.324 USD.

Chủ quầy bán thịt nhỏ lẻ

Thù lao dự kiến năm 2012: 29.156 USD.

Nhân viên rửa bát thuê

Thu nhập dự kiến năm 2012: 18.044 USD.

Người đọc công tơ điện

Thu nhập dự kiến năm 2012: 35.171 USD.

Bồi bàn

Thu nhập dự kiến năm 2012: 18.088 USD.

Phóng viên báo in

Thu nhập dự kiến năm 2012: 34.275 USD.

Nhân viên lắp đặt đường ống dầu

Thu nhập dự kiến năm 2012: 32.132 USD.

Quân nhân

Lương dự kiến năm 2012: 36.261 USD.

Nông dân vắt sữa bò

Thu nhập dự kiến năm 2012: 33.119 USD.

Thợ xẻ gỗ

Thu nhập dự kiến năm 2012: 32.144 USD.

Theo

Tường Vi

Vnexpress.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.